VI VÄRNAR OM MILJÖN

Stadshusrestauranger använder lokala råvaror och värnar om sina odlare och producenter. Ambitionen är att både gynna dem och samtidigt få bättre mat och nöjdare gäster.

Svanenmärkt

Stadshusrestaurangers bankettverksamhet tillsammans med  Stadshuskällaren och Ragnars Skafferi lever nu upp till miljömärkningen Svanens tuffa krav. En Svanenmärkt restaurang tar helhetsgrepp på miljöarbetet och kan därmed minska sin miljöbelastning vad gäller energi, vatten, matråvaror, städkemikalier och avfall.

Biogasakademin

Biogasakademin har utsett Stadshuskällaren till biogasambassadörer vilket innebär att vi bidrar till biogas genom matrester i våra avfallskvarnar och sedan 2018 driver vi våra restaurangspisar med biogas.

Hållbara restauranger

Vi är medlemmar i nätverket Hållbara restauranger som främjar och stöttar restauranger i hållbarhetsarbetet. Vår VD Maria Stridh har länge varit drivande i organisationen och vann 2018 priset ”Årets Hållbara Eldsjäl”.

Ett personligt miljöengagemang

Vårt arbete grundar sig på vår värdegrund men även våra medarbetares personliga miljöengagemang. Det kontinuerliga miljöförbättringsarbetet är också ett sätt att möta förväntningarna från våra kunder, då allt fler ställer allt högre miljökrav på de varor och tjänster de köper in. Det gäller inte minst för mat, dryck och restaurangbesök. Med vårt miljöengagemang vill vi vara en modern och attraktiv arbetsgivare som attraherar engagerade medarbetare som tillsammans med oss är villiga att arbeta för en värld med en bättre miljö för oss alla.

Återvinnings- och komposterbara engångsmaterial

Vi serverar endast ekologiskt och Fairtrademärkt kaffe, ekologiskt te samt KRAV-märkt mjölk. Allt kontorspapper som vi förbrukar är Svanenmärkt, tillika kopiator och skrivare. Av samtliga städartiklar som förbrukas är 90 procent miljömärkta.

Miljö- och hållbarhetspolicy

Vårt miljöarbete är baserat på vår värdegrund men även våra medarbetares engagemang. Genom aktiva och medvetna val väljer vi miljömärkta varor, tjänster och produktionsvägar för att agera klimatsmart. Vårt arbete har uppmärksammat och belönats med certifieringar såsom KRAV och Svanen vi är även Biogasambassadörer och medlemmar i nätverket Hållbara restauranger.

En viktig del i vårt miljöarbete är att sätta tydliga och realistiska miljömål. Vi vill att målen ska vara nåbara men ändå göra väsentlig skillnad. Idag är mer än 20% av de råvaror vi köper in KRAV, ekologiska eller hållbart fångad fisk och skaldjur (MSC-märkta) och vi strävar efter att öka den volymen. För en verksamhet av vår storlek och med den kvantiteten råvaror vi omsätter blir minsta procentenhet viktig. Vi vågar ställa krav på våra leverantörer även om det ibland innebär att vi är krångliga.

För Stadshusrestauranger betyder mat och matlagning hållbara och miljömässiga val.
Vi är stolta över att laga maten från grunden utan onaturliga tillsatser. Vi jobbar aktivt med att minska matsvinnet genom smarta inköp, att utnyttja hela råvaran och att sälja överblivna portioner med hjälpa av Karma. Vi drar fördelar av att vara flera restauranger under samma tak och kan samarbeta samt dela med oss av råvaror och färdig mat istället för att slänga. Men även svinnet bidrar till något bra, våra matrester blir till biogas genom avfallskvarnar. Vi gör även andra klimatsmarta val som att köpa tillbaka och driva spisarna i köken med samma biogas som vi bidrar till att skapa. Våra menyer är säsongsanpassade och baseras till stor dela av lokala råvaror. Till en viss del vill vi belysa vår fantastiska Skandinaviska gastronomi men även vara klimatmedvetna och inte bidra till onödiga transporter av exotiska råvaror och sådant som inte är i säsong.

Genom att vi själva ansvarar för disk och städ har vi stor möjlighet att minska den miljöpåverkan ett restaurangföretag kan ha, till exempel genom noggrann källsortering och miljömärkta rengöringsprodukter.

Genom att under 2019 öka våra KRAV-certifierade råvaror, att behålla vår SVANEN-märkning samt tydliggöra vår inköpspolicy, kan vi tillsammans med våra gäster, gör mer och mer skillnad för varje år som går. Stadshusrestauranger arbetar aktivt för att bidra till ett hållbart samhälle och inspirera andra inom restaurangbranschen. Vi arbetar ständigt med att bli ännu bättre inom alla dessa områden och kontinuerligt öka medvetandet kring ekologiska produkter, med målet att stå förebild för hela branschen.

Hantverkargatan 1, 105 35 Stockholm, tel 08-586 218 00 event@stadshusrestauranger.se