VI VÄRNAR OM MILJÖN

Stadshusrestauranger använder lokala råvaror och värnar om sina odlare och producenter. Ambitionen är att både gynna dem och samtidigt få bättre mat och nöjdare gäster.

-Vi vill vara med och påverka. Våra volymer kan locka fler att producera på ett miljömässigt sätt. Vi är ganska stora när man lägger ihop allt. Stadshuskällaren, Ragnars Skafferi och Bankettverksamheten, säger Andreas Hedlund, Gastronomiskt ansvarig.

Svanenmärkt!

Stadshusrestaurangers bankettverksamhet tillsammans med  Stadshuskällaren och Ragnars Skafferi lever nu upp till miljömärkningen Svanens tuffa krav. En Svanenmärkt restaurang tar helhetsgrepp på miljöarbetet och kan därmed minska sin miljöbelastning vad gäller energi, vatten, matråvaror, städkemikalier och avfall.

Ett personligt miljöengagemang

Vårt arbete grundar sig på vår värdegrund men även våra medarbetares personliga miljöengagemang. Det kontinuerliga miljöförbättringsarbetet är också ett sätt att möta förväntningarna från våra kunder, då allt fler ställer allt högre miljökrav på de varor och tjänster de köper in. Det gäller inte minst för mat, dryck och restaurangbesök.

Med vårt miljöengagemang vill vi vara en modern och attraktiv arbetsgivare som attraherar engagerade medarbetare som tillsammans med oss är villiga att arbeta för en värld med en bättre miljö för oss alla.

Återvinnings- och komposterbara engångsmaterial

Vi serverar endast ekologiskt och fairtrademärkt kaffe, ekologiskt te samt KRAV-märkt mjölk. Allt kontorspapper som vi förbrukar är Svanenmärkt, tillika kopiator och skrivare. Av samtliga städartiklar som förbrukas är 90 procent miljömärkta.

Hantverkargatan 1, 105 35 Stockholm, tel 08-586 218 00 info@stadshusrestauranger.se